Logo Parafii św. Wojciecha w Elblągu

Parafia Rzymskokatolicka 
Św. Wojciecha w Elblągu

Wspólnota Kół Żywego Różańca

Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi Rodzina Różańca Świętego, założona przez Paulinę Jaricot (1799-1862) w Lyonie w roku 1826. "Najważniejszą... rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich" - napisała wtedy. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później „żywymi różami”. Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiali codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa, jak gdyby odmówili cały różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi. Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest według Założycielki wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła.

Żywy Różaniec w krótkim czasie rozprzestrzenił się w całej Francji, a następnie na świecie.

W październiku 2002 roku Jan Paweł II ogłosił list apostolski "Rosarium Virginis Mariae", w którym zachęcił do modlitwy różańcowej i wprowadził czwartą część różańca: tajemnice światła. Od tej pory każde Koło Różańcowe powinna liczyć 20 osób.

Rodzina Różańca Świętego przy Parafii Świętego Wojciecha w Elblągu stanowi jedną z najliczniejszych i najaktywniejszych grup Apostolstwa Świeckich. Przy Parafii działa 10 grup modlitewnych Żywego Różańca.

Dziewięć kół zrzesza zarówno kobiety jak i mężczyzn.  Jedno koło zrzesza dzieci i ich rodziców tzw. Podwórkowe Koło Różańcowe Dzieci.


Koło Żywego Różańca, czyli Różę, stanowi 20 osób, do których tradycyjnie zalicza się matki, ojców, panny i kawalerów, zgodnie z tradycją Kościoła Katolickiego. Różą kieruje zelator lub zelatorka wraz z wice-zelatorami. Każdy z członków Róży odmawia codziennie jedną dziesiątkę różańca, czyli wszyscy razem odmawiają każdego dnia cały różaniec: Tajemnice Radosne, Światła, Bolesne lub Chwalebne.

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 13.00. Rodzina Różańcowa spotyka się na  zmianie tajemnic różańcowych i spotkaniu formacyjnym. W tym dniu Msza św. o godz. 13.00 odprawiana jest w intencji Kół Żywego Różańca naszej parafii. W każdą niedzielę o godz. 12.30 odmawiany jest wspólny różaniec.

Róże Różańcowe w naszej Parafii:

  1. Św. Wojciecha
  2. Matki Bożej Częstochowskiej
  3. Błogosławionej Doroty z Mątowów
  4. Św. Maksymiliana Marii Kolbego
  5. Św. Brata Alberta
  6. Św. Michała Archanioła
  7. Św. Jana Pawła II
  8. Św. Józefa
  9. Św. Marii Goretti – dzieci z rodzicami
  10. Bł. Pauliny Jaricot
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram