Logo Parafii św. Wojciecha w Elblągu

Parafia Rzymskokatolicka 
Św. Wojciecha w Elblągu

Apostolat Margaretka

w Parafii Św. Wojciecha

Apostolat Margaretka został założony w Kanadzie 1 sierpnia 1981 roku przez panią profesor Louise Ward, za aprobatą miejscowego biskupa. Od samego początku jego patronką została Najświętsza Maryja Panna Matka Kościoła. Apostolat Margaretka, jak twierdzi założycielka, jest „duchową adopcją kapłana w modlitwie”.

W Polsce pierwsze Margaretki powstały już w 1998 roku, jako oddolna inicjatywa osób świeckich. Do ich liczebnego wzrostu przyczynił się także ogłoszony w 2009 roku, przez papieża Benedykta XVI, rok kapłański.

Cele Apostolatu są następujące: modlitwa za wybranego kapłana, troska o jedność kapłanów ze swoim biskupem i między sobą, współpraca między kapłanami i świeckimi i wspieranie powołań do kapłaństwa i życia zakonnego.

Margaretkę tworzy 7 osób, z których każda ma wyznaczony lub wybrany dzień tygodnia na modlitwę w intencji wybranego przez nie kapłana z parafii. Zanim rozpocznie apostolat modlitewny tej Margaretki, trzeba nawiązać kontakt z tym kapłanem oraz w wybranym dniu, podczas Mszy św. następuje złożenie przyrzeczenia odmawiania modlitwy, w intencji obecnego na tej Mszy św. kapłana. Wskazane jest podtrzymywanie jedności między grupą modlących się osób oraz pamięć o składaniu życzeń temu kapłanowi z okazji jego imienin, rocznicy jego święceń itp.

W Diecezji Elbląskiej, z nominacji Jego Ekscelencji, Księdza Biskupa Jacka Jezierskiego, opiekunami Apostolatu Margaretka są: Ks. Piotr Bryk i Ks. Ryszard Półtorak.

W Parafii Św. Wojciecha Apostolat Margaretka funkcjonuje od 2013 roku. Modlitwą objęci są wszyscy Kapłani posługujący aktualnie w naszej parafii. Uczestniczy w nich 28 wiernych.

Za ten przepiękny dar modlitwy i chrześcijańskiej miłości, w imieniu wszystkich naszych Kapłanów, z serca dziękuje, parafialny opiekun Apostolatu Margaretka,

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram