Logo Parafii św. Wojciecha w Elblągu

Parafia Rzymskokatolicka 
Św. Wojciecha w Elblągu

RODO

Informujemy, że Parafia p.w. św. Wojciecha w Elblągu przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie "Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim" z dnia 13 marca 2018 r. Przetwarzanie danych wynika z przepisów prawa kanonicznego.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Elblągu  reprezentowana przez ks. proboszcza Walentego Szymańskiego.

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).

Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.

Informujemy, że zgodnie z art. 41 Dekretu, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych nie jest zgodne z przepisami Dekretu, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych w Diecezji Elbląskiej Ks. mgr lic. Andrzej Piotrowski - tel. 55 232-73-70, email: iod_elblagdiec@op.pl, ul. Świętego Ducha 11, 82–300 Elbląg, a w kolejnej instancji do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, email: kiod@episkopat.pl, www.kiod.epoiskopat.pl

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram