Logo Parafii św. Wojciecha w Elblągu

Parafia Rzymskokatolicka 
Św. Wojciecha w Elblągu

Ks. prałat Walenty Szymański

Proboszcz parafii św. Wojciecha w Elblągu w latach 2005-2022.

Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 20 czerwca 1971 roku w Olsztynie.

Imieniny świętuje 14 lutego.

Ks. Andrzej Piotrowski

Pomoc duszpasterska w parafii św. Wojciecha w Elblągu od 2016 roku.

Świecenia kapłańskie otrzymał 13 czerwca 1998 roku w Elblągu.

Imieniny świętuje 30 listopada.

Ks. Michał Semeniuk

Wikariusz parafii św. Wojciecha w Elblągu od 2020 roku.

Święcenia kapłańskie otrzymał 30 maja 2020 roku w Elblągu.

Imieniny świętuje 29 września.

Ks. Adam Gapys

Wikariusz parafii św. Wojciecha w Elblągu od 2022 roku.

Święcenia kapłańskie otrzymał 28 maja 2022 roku w Elblągu.

Imieniny świętuje 24 grudnia.

Ks. kan. Sylwester Ziemann

Proboszcz parafii św. Wojciecha w Elblągu od 01.08.2022 roku.

Święcenia kapłańskie otrzymał 5 czerwca 2004 r.

Imieniny świętuje 31 grudnia

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram