Logo Parafii św. Wojciecha w Elblągu

Parafia Rzymskokatolicka 
Św. Wojciecha w Elblągu

Eucharystyczny Ruch Młodych

Eucharystyczny Ruch Młodych (ERM) jest wspólnotą dzieci i młodzieży, która pragnie poznawać Jezusa ukrytego w Eucharystii, na Jezusie Eucharystycznym opierać swoje życie i Nim dzielić się z ludźmi spotykanymi na życiowej drodze.

Formację ERM-u streszczają 4 krótkie zasady:

  1. Żyj Mszą świętą
  2. Czytaj Ewangelię
  3. Kochaj bliźniego
  4. Bądź trzynastym apostołem

Formacja członków Eucharystycznego Ruchu Młodych przebiega w sześciu grupach.

W programie spotkań znajduje się wspólna modlitwa, formacja, zabawa, śpiew, nowi przyjaciele, ciekawe rozmowy, czynne włączanie się w życie parafii...

Opiekunem grupy jest ks. Artur Młodziński

Zapraszamy dzieci ze Szkoły Podstawowej !!!
Spotkania w poniedziałki o 17.00 w salce ERM.

Więcej informacji o Eucharystycznym Ruchu Młodych na stronie internetowej:
www.erm.pl

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram