Logo Parafii św. Wojciecha w Elblągu

Parafia Rzymskokatolicka 
Św. Wojciecha w Elblągu

Wspólnota Żywej Drogi Krzyżowej

Wspólnota ta skierowana jest do każdego, kto gotowy jest codziennie rozważać jedną stację Drogi Krzyżowej i ma w sobie pragnienie rozwoju w głębszej jedności z cierpiącym Zbawicielem.

Dla Kościoła Powszechnego Stowarzyszenie Żywej Drogi Krzyżowej erygował już w 1901 roku Papież Leon XII.

Celem istnienia tej wspólnoty jest:

  • powiększanie chwały Bożej,
  • większe umiłowanie Jezusa,
  • łączenie własnego krzyża z męką Zbawiciela,
  • nieustanna łączność z Maryją, Matką Bolesną, która trwała u stóp krzyża,
  • pogłębianie pobożności pasyjnej przez codzienne rozważanie stacji Drogi Krzyżowej,
  • duchowa łączność z członkami WŻDK przez modlitwę.

Wspólnota ta skierowana jest do każdego, kto gotowy jest codziennie rozważać jedną stację Drogi Krzyżowej i ma w sobie pragnienie rozwoju w głębszej jedności z cierpiącym Zbawicielem. Jeśli takich osób będzie 14, powstaje Wspólnota, która spośród siebie wybiera osobę odpowiedzialną. Raz w miesiącu wspólnie rozważamy Mękę Syna Bożego. Każda osoba przez jeden miesiąc rozważa jedną stacje drogi krzyżowej. W naszej parafii istnieje jedna taka wspólnota.

Opiekunem duchowym jest ks. Artur Młodziński

Zapraszamy osoby pragnące żyć duchowością pasyjną Jezusa Chrystusa do tworzenia kolejnej wspólnoty.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram