Logo Parafii św. Wojciecha w Elblągu

Parafia Rzymskokatolicka 
Św. Wojciecha w Elblągu

Prace budowlano-konserwatorskie parafii Św. Wojciecha w Elblągu od 1.08.2005 do dziś

 1. Remont kapitalny i konserwacja dachu wieży kościoła. Czas trwania: 09 VII – 10 X 2006 r.
 2. Remont kapitalny dachów nad nawą główną kościoła, prezbiterium, zakrystiami i bocznym wejściem (kaplicą). Czas trwania: 02 VI – 01 VIII 2008 r.
 3. Dzwony (3), naprawa, konserwacja, napęd elektromagnetyczny + sterownik. Czas wykonania: sierpień 2009 r.
 4. Cztery okna w prezbiterium - ramy aluminiowe, oszklenie szybą zespoloną, szkło bezbarwne + projekty witraży + witraże. Czas wykonania: IV – VII 2010.
 5. Malowanie prezbiterium. Czas wykonania: 16 – 21 VIII 2010 r.
 6. Remont kapitalny byłej kotłowni z przeznaczeniem na zakrystię: Czas wykonania: X 2010 – II 2011.
 7. Wymiana dwóch okien w nawie północnej + konserwacja 2 witraży. Czas wykonania: VI 2011 – II 2012.
 8. Wymiana dwóch okien w nawie południowej + konserwacja 2 witraży. Czas wykonania: III – XI 2012.
 9. Wymiana kontrłat, łat i pokrycie dachu na plebanii nową dachówką ceramiczną. Czas wykonania: 02 VII – 28 VIII 2012 r.
 10. Przecieranie tynków i malowanie zakrystii i kaplicy bocznej kościoła. Czas wykonania: VI 2013.
 11. Wymiana ram metalowych i ich oszklenie szybami zespolonymi, szkłem białym w trzech oknach nawy północnej, montaż zasilacza otwierania okna, obróbki murarskie. Czas wykonania: VII 2013 r.
 12. Konserwacja ołtarza głównego w kościele Św. Wojciecha. Czas wykonania: 14 VI – 21 XII 2013 r.
 13. Witraż Św. Wojciecha (nowy) + projekt, 2 okna szkło witrażowe w nawie północnej. Czas wykonania: VII 2013 – 21 I 2014.
 14. Konserwacja Stacji II Drogi Krzyżowej. Czas wykonania III 2014.
 15. Konserwacja 13 stacji Drogi Krzyżowej. Czas wykonania 23 IV - 15 IX 2014.
 16. Wykonanie 4 szt. konsolek neogotyckich nad 4 kaloryferami. Czas wykonania: VIII 2014 r.
 17. Konserwacja ołtarza Św. Józefa. Czas wykonania: XI 2014 – V 2015.
 18. Wymiana nagłośnienia. Nagłośnienie cyfrowe. Czas wykonania: V 2015.
 19. Wymiana 3 okien, szkło witrażowe, nowe ramy w nawie południowej + witraż tajemnica Trójcy Św. Czas wykonania: V 2015.
 20. Malowanie kościoła, konserwacja malowideł. Czas wykonania: 15 VI – 30 X 2015.
 21. Konserwacja ołtarza Matki Najświętszej. Czas wykonania: X 2015 – III 2016.
 22. Konserwacja prospektu organowego i empory. Czas wykonania: 16 IV – 30 VII 2016.
 23. Konserwacja zabytkowych organów. Czas wykonania: od 01 grudnia 2015 - 31 lipca 2017.
 24. Konserwacja zabytkowej ambony. Czas wykonywania: 15 stycznia do 15 lipca 2017.
 25. Wykonanie 4 małych okien witrażowych:1. Kruchta – 3 okna, 2. wejście na chór - 1 okno. Ramy metalowe, wykonanie i montaż Oszklenie szkłem antywłamaniowym i witraże. Czas wykonywania: wrzesień 2017.
 26. Instalacja fotowoltaiczna na dachu plebanii o mocy 9,92 Kw. Czas wykonania: 06 – 16 marca 2020.
 27. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla kościoła Św. Wojciecha w Elblągu, Inwentaryzacja kościoła, Ekspertyza z zakresu ochrony ppoż. Kościoła,
 28. Instalacja systemu sygnalizacji pożaru. Projekt + Budowa systemu: 11 V- 02 VII 2020.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram