Logo Parafii św. Wojciecha w Elblągu

Parafia Rzymskokatolicka 
Św. Wojciecha w Elblągu

Modlitwa podczas trwania epidemii

Wszechmogący wieczny Boże, Twój Syn dźwigał nasze boleści i objawił nam tajemniczą wartość cierpienia. Doświadczani epidemią koronawirusa, prosimy Cię o zatrzymanie i ustąpienie tej trudnej do przezwyciężenia choroby.

Przywróć zdrowie chorym zarażonym koronawirusem, a zmarłych przyjmij do swojego królestwa. 

Daj wiele światła lekarzom, aby szybko rozpoznali tę chorobę i potrafili skutecznie ją zwalczyć. Wspomagaj całą służbę zdrowia, która troszczy się o chorych zarażonych tym wirusem, niech w swojej posłudze będzie wytrwała i cierpliwa.

Daj mądrość i roztropność naukowcom poszukującym skutecznych szczepionek i leków przeciw tej chorobie.

Pociesz tych, którzy martwią się o zdrowie swoich chorych i są smutni.

W swojej dobroci i miłości do nas ludzi, okaż miłosierdzie całemu światu, naszej Ojczyźnie i nam samym. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram