Logo Parafii św. Wojciecha w Elblągu

Parafia Rzymskokatolicka 
Św. Wojciecha w Elblągu

Ks. prałat Walenty Szymański

Proboszcz parafii św. Wojciecha w Elblągu od 2005 roku.

Urodzony 23 stycznia 1947 roku w miejscowości Górki ( Archidiecezja Warszawska).

Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 20 czerwca 1971 roku w Olsztynie.

Od 4 listopada 2015 roku wikariusz generalny Diecezji Elbląskiej, a od 18 grudnia 2015 roku prepozyt Kapituły Katedralnej Elbląskiej.

Imieniny świętuje 14 lutego.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram